Σήμερα, Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2016, με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου 2016), τα παιδιά των Δ'  - Ε' και Στ' τάξεων εκκλησιάστηκαν στον ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και όσα επιθυμούσαν κοινώνησαν.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων