Το Σάββατο και την Κυριακή 30 & 31 Ιανουαρίου 2016 αντίστοιχα, οι καθηγήτριες Αγγλικών των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν διημερίδα επιμόρφωσης καθηγητών με τίτλο: ``Καλλιεργώντας τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού``.

Η διημερίδα πραγματοποίησε ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων