Στις 3 Φεβρουαρίου 2016, η νηπιαγωγός του τμήματος Ν’Β, παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Παραμύθι χωρίς σύνορα». Πρόκειται για ένα υλικό πρωτογενούς πρόληψης και αγωγής υγείας για παιδιά προσχολικής και πρώτης ηλικίας.

Ως εργαλείο πρόληψης, το παραμύθι αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν τα παιδιά, με βιωματικό τρόπο, θέματα που τα απασχολούν στην καθημερινότητά τους, αλλά και ζητήματα που προκύπτουν μέσα από τις διεργασίες της ίδιας της ομάδας τους, συμβάλλοντας έτσι στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων