Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016, η καθηγήτρια Γαλλικών των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησε την επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο με θέμα: Το σχολείο του αύριο``.

Παρευρέθηκε στα εξής σεμινάρια: α) Οργάνωση βιωματικών δράσεων και παιδαγωγικές πρακτικές στη σύγχρονη τάξη, β) Σύγχρονη διγλωσσία στην Ελλάδα, γ) Διδάσκοντας μέσα από οτ παιχνίδι και δ) Συμβόλαιο επικοινωνίας κατά τον Patrick Charaudeau ωσ αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της σχολικής τάξης.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων