Το Σάββατο 20/02/16 οι παιδαγωγοί των τμημάτων Ν’Α,Ν’Β, Ν1’Α, Ν1’Β και Ν’2, παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα την ενεργητική ακρόαση στο σχολείο και τη χρήση της μεθόδου του μωσαϊκού προγράμματος.

Επιμορφώθηκαν σχετικά με το πώς πρέπει να εκλαμβάνουν τις απόψεις των παιδιών ώστε να εναλλάσσονται και να δημιουργούν το πρόγραμμα τους αλλά και τις γωνιές της τάξης τους σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας τους. Τα παιδιά με τις προτιμήσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους δείχνουν στις παιδαγωγούς το δρόμο για μια ολοκληρωμένη και βιωματική μάθηση. Το σεμινάριο ήταν διαδραστικό καθώς μετά την παρουσίαση του θεματικού υπόβαθρου, ακολούθησε συζήτηση με προσωπικά παραδείγματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην επαφή μας με τα παιδιά και μας προβληματίζουν. Ας βάλουμε λοιπόν το λιθαράκι μας για να έχουμε ευτυχισμένα παιδιά!

 

Η Δ/νση των Εκπαιδευτηρίων