Σήμερα, Παρασκευή 18-3-2016, η Δ/νση και το προσωπικό του σχολείου παρακολούθησε πρόγραμμα ενημέρωσης για την ``Αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών , αλλεργικών και νευρολογικών καταστάσεων στο χώρο του σχολείου``.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων