Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, οι εκπαιδευτικοί της Γ' τάξης παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: « Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Γλώσσας», στο  17ο Δημοτιό Σχολείο Αθηνών.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων