Τα εκπαιδευτήριά μας οργανώνουν ένα δημιουργικό πρόγραμμα που συνδυάζει ΑΘΛΗΣΗ – ΜΑΘΗΣΗ–ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ .