Παρακάτω σας παραθέτουμε το πρόγραμμα της ημέρας γνωριμίας για τους μαθητές της Α' τάξης στις 7 Σεπτεμβρίου 2016.