Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 , 7 και 9 Σεπτεμβρίου οι Νηπιαγωγοί , οι Γυμναστές και οι ΄δασκάλες της Α' τάξης των εκπαιδευτηρίων μας αντίστοιχα, πραγματοποίησαν παιδαγωγικές συναντήσεις με τη σχολική σύμβουλο για την έναρξη του νέου Σχολικού έτους.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων μας