Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2016 οι καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας του σχολείου παρευρέθησαν στην διεθνή έκθεση ξενόγλωσσων βιβλίων (IP) στο Divani Caravel Hotel , όπου ενημερώθηκαν για τις νέες εκδόσεις βιβλίων/ εκπαιδευτικού υλικού.

Παράλληλα παρακολούθησαν και ομιλίες εκπαιδευτικού - παιδαγωγικού περιεχομένου.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων