Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016  πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Πρώτης (Α΄) και της Δευτέρας (Β΄) τάξης στο 31ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με τις εξής θεματικές ενότητες:

 

1. Δουλεύοντας με τα όρια στη σχολική τάξη

2. Διδακτικές προσεγγίσεις και εξορθολογισμός της ύλης ανά τάξη.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων