Στις 20-23 Οκτωβρίου οι καθηγήτριες Γαλλικών του σχολείου μας παρακολούθησαν το 9ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ Ελλάδας, η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

200 περίπου Έλληνες και ξένοι εισηγητές από 25 χώρες παρουσίασαν τις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας με θέμα: «Διδάσκουμε τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό: χτίζουμε κοινωνικο-ανθρωπιστικές γέφυρες» και ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία, την αξιολόγηση καθώς και τις νέες τεχνολογίες.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων