Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την αξιοποίηση των εποπτικών μέσων και των χειραπτικών εργαλείων στη διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων