Σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας, παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα «Η χρήση της κούκλας στο καθημερινό πρόγραμμα της τάξης».

Γνωρίσανε διάφορους τύπους κούκλας και πήραν ιδέες για το πώς μπορούν να εντάξουν τις κούκλες μέσα στην ομάδα των παιδιών καθώς επίσης και πως μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στις διάφορες δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζουν στο χώρο του σχολείου ή και στην καθημερινότητά τους στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι κούκλες αποτελούν αδιαμφισβήτητα πολύ αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών και σύμφωνα με μελέτες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να εξελιχθούν σε πολλούς τομείς ανάπτυξης (λεκτικός, συναισθηματικός κλπ.).

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων