Σήμερα, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Θέματα και τεχνικές Επικοινωνίας και Συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον», που διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος της περιφέρειάς μας.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων