Οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων «Λακωνική Σχολή Φραγκή» παρακολούθησαν το Σάββατο 26/11/16 το βιωματικό σεμινάριο του Δημιουργικού Σχολείου «Μαθησιακές δυσκολίες – Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς» από τις εκδόσεις Πατάκη.

Είχε στόχο να προσφέρει πρακτικές λύσεις και ιδέες που θα διευκολύνουν την παιδαγωγική διαδικασία με μοντέρνες προσεγγίσεις: Ο Νίκος Τομαράς (ειδικός εκπαιδευτικός – συγγραφέας) συντόνισε το βιωματικό εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ανίχνευση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών και να δοκιμάσουν διδακτικές πρακτικές παρέμβασης, ώστε να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας στη γενική τάξη.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων