Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών από Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πάτρας με τίτλο : ``Διδακτική της Γλώσσας και του Γραπτού λόγου - πολυγραμματισμοί και κριτικός γραμματισμός – πολυτροπικότητα``.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων