Σήμερα, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, η καθηγήτρια των Γερμανικών του σχολείου μας παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : Συγγραφή και αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης κατά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες σύμφωνα με το ΕΠΣ - ΞΓ``.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων