Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, οι καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε o ELT News με θέμα : ``Διαχείριση Σχολικής Τάξης και Συναισθηματική Νοημοσύνη``.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων