Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, οι Νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Το παιδικό σχέδιο ως γνωστικό εργαλείο», με εισηγήτρια την κα Ουρανία Κούβου, Καθηγήτρια Εθνικόυ και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων