Σήμερα,  Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 η καθηγήτρια Γαλλικών του σχολείου μας παρακολούθησε Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο 16ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών με θέμα: «Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες και η εφαρμογή του στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων