Σήμερα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, οι εκπαιδευτικοί της Πέμπτης (Ε΄)  τάξης των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Μια επίσκεψη στο μουσείο: Εκπαιδευτικές δράσεις - Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην τάξη».

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων