Την 1 Μαρτίου 2017, η νηπιαγωγός του τμήματος ΝΑ, Αννίκα Γκιάτα, παρακολούθησε το Α' μέρος από το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Μουσικοκινητική αγωγή σήμερα», με εισηγήτρια την Κατερίνα Σαρροπούλου, Υπεύθυνη σπουδών μουσικοκινητικής αγωγής ORFF Σχολή Μωραΐτη.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff είναι μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και την αισθητική αγωγή. Βασίζεται στο τρίπτυχο λόγος-μουσική-κίνηση το οποίο λειτουργεί ως ενότητα με ενοποιό στοιχείο τον ρυθμό καθώς και στην αποδεδειγμένη παραδοχή ότι το τραγούδι και η κίνηση, κατά την παιδική ηλικία, κατανοούνται ως μια ενότητα. Αξιοποιεί το γεγονός ότι ο λόγος και η κίνηση λειτουργούν και αναπτύσσονται ταυτόχρονα κατά την παιδική ηλικία προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν ταυτόχρονα κινητικές-χορευτικές και μουσικές δεξιότητες. Βασικό στόχο της μουσικοκινητικής αγωγής αποτελεί η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων