Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, οι καθηγήτριες γαλλικών των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : `` Η χρήση αυθεντικών κειμένων της επικαιρότητας\ στο επίπεδο Β2``.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων