Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, η νηπιαγωγός του τμήματος Να', Αννίκα Γκιάτα, παρακολούθησε το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες».

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Α΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Αθηναίων “Παλλάς Αθηνά, για εκπαιδευτικούς της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών. Στο βιωματικό εργαστήριο, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν βιωματικά υλικό και ασκήσεις που συμβάλλουν στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων. Επίσης πραγματοποιήθηκε εισαγωγική παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής του παραμυθιού«Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες», το οποίο έχει σχεδιαστεί ως υλικό προαγωγής της ψυχικής Υγείας από το παραπάνω Κέντρο και έχει σκοπό να βοηθήσει παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας να προσεγγίσουν τα συναισθήματά τους.

 

Η νηπιαγωγός του τμήματος ΝΑ,

Κα. Αννίκα Γκιάτα