Σήμερα, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, οι εκπαιδευτικοί της Δ' τάξης των  εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : ``Ανακαλύπτοντας το μουσείο της Ακρόπολης και τις εκπαιδευτικές του αξίες``, που οργάνωσε η σύμβουλος της περιφέρειάς μας.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων