Στις 22 Μαρτίου, οι Νηπιαγωγοί των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας, στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών στην Προσχολική ηλικία».

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων