Παρακάτω σας παραθέτουμε το πρόγραμμα της ημέρας γνωριμίας για τους μαθητές της Α' τάξης στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.