Στις 7 Σεπτεμβρίου, οι νηπιαγωγοί των τμημάτων Να & Νβ, παρακολούθησαν την επιμορφωτική ημερίδα με θέμα, «η σύζευξη του θεάτρου και της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στο 72ο Δημοτικό σχολείο, στο Θησείο.

Ορισμένα από τα βασικά κομμάτια που αναλύθηκαν βιωματικά στην ημερίδα, ήταν η δραματική αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών, καθώς και η σημασία του θεατρικού παιχνιδιού, ως μέσο συναισθηματικής και σωματικής έκφρασης στην προσχολική ηλικία.

Οι νηπιαγωγοί των τμημάτων Να &Νβ