Από τις 11 Οκτωβρίου έως και 2 Νοεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η σχολική σύμβουλος της περιφέρειάς μας, με θέμα: ``Γνωρίζω την πόλη μου μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου της πόλης των Αθηνών``.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων