Οι νηπιαγωγοί των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν στις 3 Δεκεμβρίου επιμορφωτικό σεμινάριο για την αφήγηση παραμυθιών.

Επιχείρησαν να αφηγηθούν ένα παραμύθι ή την αρχή ενός παραμυθιού και κουβέντιασαν το τι και το πώς του αφηγητή («Homo Fabulator»), με βάση το «Μικρό αλφαβητάρι αφήγησης».

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων