Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, στα εκπαιδευτήριά μας πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο Μαθηματικών από την Ομάδας Μαθηματικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου, με θέμα:

α) Διδακτικό μοντέλο Μαθηματικών , Μαθηματικές Πρακτικές

β) Οργάνωση Ημερησίου Μαθήματος Μαθηματικών

γ) Παρακολούθηση και Συζήτηση Βιντεογραφημένου Μαθήματος

δ) Η Διδασκαλία των Πράξεων στο Δημοτικό σχολείο

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων