Στις 24 Ιανουαρίου, η νηπιαγωγός του τμήματος Ν'α, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία".

Οι εκπαιδευτικοί, περιηγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και για λίγο έγιναν "μαθητές - παρατηρητές" του δημόσιου χώρου. Στη συνέχεια χαρτογράφησαν την περιοχή που περπάτησαν, με τα τοπόσημά της και τα πεδία της.

Η νηπιαγωγός, κα Αννίκα Γκιάτα