Από 6 έως 22 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν Επιμορφωτικές Ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς μας με θέμα: «Εκπαιδεύοντας το μαθητή με Αυτισμό και ΔΕΠ-Υ στο γενικό σχολείο: Παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές παρέμβασης».

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων