Στις 21 Φεβρουαρίου 2018, η νηπιαγωγός του τμήματος ΝΑ, παρευρέθηκε στην τρίτη συνάντηση επιμόρφωσης για το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία».

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εργαστήρια επιμόρφωσης για την προσέγγιση των αγαλμάτων με τους μαθητές τους και την εμβάθυνση στην ανάλυση τους.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων