Το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Μαρτίου 2018, οι καθηγήτριες Αγγλικών των εκπαιδευτηρίων μας επισκέφθηκαν την έκθεση ξένων βιβλίων που διοργάνωσε το ELT NEWS στο Royal Olympic Hotel και παρακολούθησαν σεμινάρια εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού περιεχομένου. 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων