Στις 21 Μαρτίου 2018, η νηπιαγωγός του τμήματος Ν'Α, παρακολούθησε το δεύτερο επιμορφωτικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής με την Ελένη Σβορώνου στο πλαίσιο του προγράμματος "Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία". Οι εκπαιδευτικοί, σε αυτή τη συνάντηση εστίασαν στα θέματα που αφορούν στον ενεργό πολίτη και στις διεκδικήσεις της κοινότητας για μια καλύτερη πόλη.
 
Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων