Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Δειγματικές διδασκαλίες για τις νέες τάσεις των προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο" υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής, Σ. Ε.Φ.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α. 

Παρακολουθήσαμε δειγματικές διδασκαλίες Α, Β, Γ, Δ, Ε και Στ Δημοτικού με ένα νέο μοντέλο εκμάθησης δεξιοτήτων, ένα βιωματικό μάθημα μουσικοκινητικής αγωγής καθώς και την οργάνωση και προετοιμασία εκδηλώσεων.

Οι γυμναστές των Εκπαιδευτηρίων