Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του Μαθηματικού Διαγωνισμού ``Καγουρό`` 2018 . Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα ονόματα των διακριθέντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ