Στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, οι νηπιαγωγοί των τμημάτων Να' και Νβ' παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο"Η Διδακτική της Μυθοπλασίας:Τεχνικές Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής " από το ΑΙΕ με στόχο την εκμάθηση τεχνικών κατασκευής ιστοριών - προϊόντων μυθοπλασίας- με συνδυασμό λέξεων και εικόνων.

 

Με εκτίμηση,

Οι νηπιαγωγοί