Στις 11 Οκτωβρίου, η Νηπιαγωγός του τμήματος Ν’α παρακολούθησε το συνέδριο με τίτλο «Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον», που διοργανώθηκε από τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και την ΑΣΚΤ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της κρίσιμης θέσης των τεχνών στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για το μελλοντικό σχολείο και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.