Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν στο Θέατρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Δαΐς την ημερίδα "STREAM: Από το STEM... και το STE[A]M... στο ST[R]EAM Αναζητήσεις γύρω από μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση", σχετικά με το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό μοντέλο STREAM – Science, Technology, Reading & Writing, Engineering, Art, Mathematics.

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων