Το Σάββατο και την Κυριακή 2 & 3 Μαρτίου 2019, οι καθηγήτριες αγγλικών του σχολείου μας παρακολούθησαν επιμορφωτική διημερίδα με θέμα: “The 5 Ts of TESOL: Teach, Train, Transform, Transcend, Trust“.

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων