Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014, οι νηπιαγωγοί των εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν σεμινάριο στο Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης με θέμα: "Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και ο ρόλος της στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών".

Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα  χρήσιμο και επιμορφωτικό σεμινάριο, καθώς η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί ουσιαστικά την προσαρμογή της διδασκαλίας ώστε οι εκπαιδευτικοί μας να μπορούν να ανταποκριθούν  στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών σε ομάδες μεικτής ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των μαθητών ως προς το βαθμό ετοιμότητάς τους, το μαθησιακό τους στυλ και τα ενδιαφέροντά τους.

 

Με εκτίμηση

Η Δ/νση των Εκπαιδευτηρίων