Η καθηγήτρια Μουσικής του σχολείου μας παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: Μουσική και ενταξιακή εκπαίδευση : ``Η Μουσική ως εργαλείο ενταξιακής εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού μουσικής``.