Στις 30 και 31 Μαρτίου 2019, οι καθηγήτριες ξένων γλωσσών του σχολείου μας επισκέφθηκαν την έκθεση ξενόγλωσσων βιβλίων που φιλοξενήθηκε στο Divani Caravel Hotel όπου ενημερώθηκαν για τις νέες εκδόσεις και παρακολούθησαν ομιλίες εκπαιδευτικού περιεχομένου.