Στις 4 Απριλίου, η νηπιαγωγός του τμήματος ΝΑ παρακολούθησε το επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και προγράμματα σπουδών», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Σύγχρονης Πολιτικής στο Ινστιτούτο Γκαίτε.

Το συνέδριο είχε ως στόχο τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών πάνω στην αναδιαπραγμάτευση του υπάρχοντος Αναλυτικού προγράμματος στα σχολεία του σήμερα, μέσω της διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων από μια νέα, σύγχρονη και μαθητοκεντρική σκοπιά.

Με εκτίμηση,

Η Νηπιαγωγός του ΝΑ