Σήμερα, Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 οι καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας του σχολείου μας παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα ``Eight ideas on how to start your lesson with a BANG`` που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεττάνια από την MM Publications.