Το Σάββατο 11 Μαΐου, οι μαθητές μας έδωσαν τις γραπτές εξετάσεις γαλλικών DELF A1 prim και τη Δευτέρα 13 Μαΐου τις προφορικές εξετάσεις του πτυχίου.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας που συμμετείχαν καλά αποτελέσματα!!!

 

Η Δ/νση των εκπαιδευτηρίων